Wat we doen

Demonstraties

De vrijwilligers (vrijwilligsters) kunnen vele dingen van wat er vroeger in en om de boerderij gebeurde demonstreren met behulp van allerlei machines/werktuigen.

Wat we doen

  • Stichting Boerengoed Achterhoek.

  • Het verzamelen, conserveren en herstellen van cultuurhistorische zaken op het gebied van landbouw’Er zijn de afgelopen jaren al veel voorwerpen, werktuigen en machines voor de ondergang behoed en weer in ere hersteld.

  • Een groep enthousiaste vrijwilligers is actief om deze doelstelling te bereiken. De Stichting treedt ook naar buiten, om deze dingen aan belangstellenden te tonen.

  • We zijn actief op onze eigen evenementen en eventueel ook op Uw gewenste locatie.